Обратно в полезно

Бензин vs. Дизел

В поредица от две статии ще се опитаме да обосновем икономически дилемата какъв автомобил да си купим – бензинов или дизелов. За тази цел в първата статия ще започнем с някои основи при работата на двата вида двигатели и разликите между тях.

На първо място нека изясним разликата между двата типа гориво – бензин и дизел (нафта). И двата типа гориво се получават от ректификация на суров петрол – с поетапно нагряване на петрола в отделни етапи се отделят различните видове горива под формата на газове, които след това кондензират и се втечняват.

Двата основни термина и качествени измерители при горивата са „октаново число“ при бензина и „цетаново“ при дизела. Тези два термина показват коренно различни свойства на горивото, които са от значение при работата на двата типа двигатели – бензинов и дизелов. Октановото число е мярка за детонационната устойчивост на автомобилните бензини. Казано на български език - колкото по-високо е октановото число, толкова по-голяма компресия може да издържи горивото преди да детонира. Цетановото число показва способността на горивото да се самовъзпламенява.

Сега нега разгледаме много синтезирано принципа на работа на двата вида двигатели, като по този начин ще разберем и защо при бензина се интересуваме от „октаново“, а при дизела от „цетаново“ число.

Бензиновият двигател има принцип на действие, свързан със създаване на гориво-въздушна смес, която постъпва готова в цилиндъра, компресира се и се запалва при наличието на искра. Колкото по-рано се детонира сместта преди буталото да е качило горна "мъртва точка" (положението за максимално сгъстяване), толкова по-ниска е мощноста на мотора, следователно по-високото октаново число на бензина спомага за по-висока мощност на мотора. При проектирането си двигателите имат необходимост от бензини с определено октаново число (най-често 95, а при спортните 98 или 100). Това зависи от степента на сгъстяване на горивото и центровката на запалването. Затова не бива да използваме горива, различни от обявените от завода-производител.

Съществува схващане, че дизеловият мотор е по-съвършен от бензиновия, сочейки принципът на действие. При дизела се регулира количеството на горивото, което се впръсква в цилиндъра (качествено регулиране), а при бензина става въпрос за определено количество гориво-въздушна смес. Тя се подава в цилиндъра, което се определя като количествено регулиране. При произволно положение на педала на газта при дизеловият мотор, количеството на подавания въздух е едно и също. Тук няма запалителни свещи, а запалването стартира от температурата на адиабатно свития въздух в цилиндъра (вероятностен процес), за което е необходима степен на сгъстяване 2-3 пъти по-голяма от тази в бензиновия мотор. Именно поради тази особеност, от значение е способността на горивото да се самовъзпламени или „цетановото“ число.

Важно е да споменем, че коефициентът на полезно действие на дизеловия двигател надвишава този на бензиновия с поне 20% и също така, че дизелът е по-нискокачественото гориво, което предполага и по-ниска цена.

Във втората статия на тази тематика - Бензинов или дизелов автомобил да изберем, ще може да видите икономическото решение на тази автомобилна дилема. Приятно четене!