Обратно в полезно

Бензинов или дизелов автомобил да изберем

В първата статия посветена на избора между бензинов и дизелов автомобил изяснихме принципа на работа и някои от основните положения и разлики между двата типа двигатели и тяхното гориво.

С развитието на автомобилостроенето и технологиите предимствата и недостатъците и на двата типа двигателя са еволюирали и докато в миналото дизеловите двигатели са се свързвали с ниска мощност и намалена динамика, то днес те почти по нищо не отстъпват на бензиновите си конкуренти. От друга страна ниската ниската цена на дизела и високия разход на бензин също с времето се размиха и както цената на двата типа гориво, така и разходите на гориво са доста близки.

Това изравняване на предимствата и недостатъците, предполага, че към днешна дата, изборът на типа автомобил се свежда до неговата цена, експлоатационните разходи и в крайна сметка „като теглим чертата“, кой излиза по-изгодно. За това в тази втора част, ще се спрем на икономическата оценка при покуплата на бензинов или дизелов автомобил.

На първо място покупната цена на дизеловите автомобили при равни други условия е по висока средно с около 4000лв. Коворим за един и същи модел автомобил, с едно и също ниво на оборудване и с приблизително еднаква мощност. Например Nissan Pulsar модел 2015 с ниво на оборудване Visia, ръчна скоростна кутия с бензинов агрегат (115 к.с.) струва 30 500лв, докато дизеловият 1.5(110к.с.) е с цена 34 500лв.

Следващият важен фактор при покупката е да съобразим експлоатационните разходи или казано с други думи – разходите по обслужването на автомобила (подмяна на консумативи). Тук отново сравняваме автомобил от една и съща марка и модел. В общия случай обслужването на дизеловият мотор е по-скъпо, тъй като той събира малко повече масло, изисква по-честа смяна на горивен филтър, смяна на така наречен DPF филтър или филтър за твърди частици, чиято цена е доста висока и не на последно място ремък на двигателя (повечето дизелови двигатели са с ремъци, а не с верига, която преобладава при бензиновите коли). Точната количествена оценка на тези разходи е много трудна, тъй като периодите на обслужване и цените за различните марки и модели варират силно, затова тази оценка може да оставим на вас, когато сте се спрели на конкретен автомобил. Хубаво е справка за такива цена да извършвате от оторизираните сервизи на съответната марка, като изискате план и цени за облужване на автомобила за пробех до 100хил. км.

И последното важно нещо, което трябва да съобразите при покупката си на автомобил е разхода на гориво. До тук говорехме само за разходите свързани с покупката на автомобила – неговата номинална цена и разходите по поддръжката му, докато на разхода на гориво, следва да гледаме като свеобразна „печалба“ или иначе казано – колко ще спестим на година от горивото. Този спестен разход се изчислява, като се вземе предвид средногодшният пробег на автомобила, комбинираният разход на гориво и разликата в цената на горивата. Ако се върнем отново на нашето сравнение с Nissan-ът, бензиновият агрегат има среден разход от 5л/100км, докато дизела едва 3,6л/100км.

Ако обощим написаното до тук, може да заключим, че дизеловият автомобил е по-скъп и годишните разходи за обслужване са по-високи, но за сметка на това е по-икономичен от към разхода на гориво. Следователно икономическата обосновка на това дали да закупите дизелова кола се свежда до това, колко ще спестите от разходите за гориво или още по просто казано, какъв средногодишен пробег изминавате с автомобилът си.

Тук ще ви представим именно една такава опростена формула на базата на която може да проверите приблизително колко километра трябва да изминете с един автомобил, за да си заслужава инвестицията в по-скъп дизелов двигател при избран вече конкретен модел.

Замествайки посочените параметри във фирмулата по-долу, ще получите пробега, който трябва да изминете за 5 години с желания автомобил, след който започвате да "печелите" от по-ниския разход на гориво:

Формула за изчисляване на средногодишния пробег необходим за избиването на дизелова кола

VP (vehicle price) е цената на съответния автомобил

SP (service price) са разходите за сервизно обслужване на автомобила за 5 години

FC (fuel consumption) е комбинираният разход на гориво

P (price) е цената на съответното гориво

Забележка: опитайте се да се сдобиете с информация отосно реалния разход на гориво, тъй като той значително може да се разминава от заводското предписание.

Статистически погледнато за да има смисъл от покупката на нов дизелов автомобил, то средният годишен пробег, който трябва да изминавата е над 20хил.км.