Обратно в полезно

Пререгистрация и смяна на номера в КАТ

Към началото на 2016 година в България има регистрирани над 3млн превозни средства, а само в София на ден през КАТ минават между 250 и 350 автомобила. Въпреки това в интернет пространството трудно се намира систематизирана и добре описана последователността и процедурите при регистрацията на МПС. В този материал ще се опитаме да опишем последователността от действия и набора от документи нужни за пререгистрирането на употребяван автомобил, закупен от страната.

1. След като вече сте избрали и договрили своят автомобил следва да се извърши нотариално прехвърляне на собствеността, което удостоверява, че вие сте новият собственик на превозносто средство.

2. В 14 дневен срок след нотариалната заверка на договора за покупко-продажба(копие и оригинал), заедно с големия и малкия талон, както и документ за самоличност следва да отидете в КАТ, където да промените собствеността на автомобила пред органите на реда.

3. Освен посочените документи по-горе документи следва автомобилът да притежава сключена застраховка Гражданска отговорност (трябва да носите полицата с вас), да има платен местен данък и валиден технически преглед.

4. Ако автомобила е регистриран в града, в който е и вашата адресна регистрация, прехвърлянето там става само документално без необходимост да се сменят номерата и колата да ходи в КАТ. Ако сте решили да минете само документално то последната стъпка, която следва да изпълните е номер 5.

5. Следващата стъпка е да вземете заявление за регистрация, което в КАТ София се издава от гишета 42, 43, 44, 45 и 46. Заедно с попълненото заявление предоставяте свидетелствата за регистрация на автомобила (малък и голям талон), документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, полица за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност и договора за покупко продажба(копие и оригинал), след което получавате новите свидетелства за регисрация – гишета 40 и 41.

6. Ако сте решили да смените регистрационните номера на автомобила, следва да вземете заявление за регистрация, издавано от гишета 54 – 64 в КАТ София. . Заедно с попълненото заявление предоставяте свидетелствата за регистрация на автомобила (малък и голям талон), документ за самоличност на собствениците с постоянен адрес обласният в град в който се извършва пререгистрацията, полица за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност и договора за покупко продажба(копие и оригинал).

7. След това заедно с автомобила минавате през тъй наречените „канали“ за преглед и идентификация на превозното средство, след което ви се поставят новите регистрационни табелеи, а старите се изземват.

8. Накрая остава да вземете новите си свидетлства за регистразия – гишета 51, 52 и 53 за КАТ София.

Сега вече може със здраве да шофирате своят нов автомобил!